O konferencji


 1

Katedra Logistyki
i
Koło Naukowe Logistyki

zapraszają na wspólną konferencję pracowników nauki, studentów

oraz przedstawicieli biznesu

VII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
pt.: „Innowacyjne rozwiązania w logistyce”

z okazji obchodów 10-lecia kształcenia na kierunku logistyka
na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

 18-19 maja 2017
Kampus SGGW w Warszawie

Największym projektem Koła Naukowego Logistyki jest międzynarodowa konferencja Warszawskie Dni Logisty_ki. Już na stałe wpisała się w kalendarze branżowe najlepszych ekspertów. Każdego roku gościmy coraz szersze grono słuchaczy. Temat konferencji zmienia się co roku, dzięki czemu zagadnienia, które porusza się w trakcie jej trwania, są aktualne i dostarczają rzetelnych informacji ze świata logistyki.

Dumni z faktu, że nasze konferencje zgromadziły tak wielu uczestników – zarówno studentów, polityków jak i osoby aktywnie działające w branży logistycznej nie zaprzestajemy naszej działalności. Konferencja stale jest priorytetowym zajęciem Koła. Chcemy, aby była to zarówno rzetelna forma wymiany informacji i doświadczeń na poziomie międzynarodowym jak i dobry i praktyczny sposób spędzenia wolnego czasu.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję, której celem jest prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących innowacyjnych koncepcji oraz kierunków rozwoju logistyki.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki w zakresie innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Udział Państwa w obchodach 10-lecia kształcenia na kierunku logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie będzie dla organizatorów dużym wyróżnieniem.

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
Przewodniczący Rady Programowej

 Joanna Popiel
Koło Naukowe Logistyki
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego