O konferencji


 1

Katedra Logistyki
oraz
Koło Naukowe Logistyki

zapraszają na konferencję naukową

IX Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
pt.: „Ekologistyka w rozwoju społeczno-gospodarczym”

na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

9-10 maja 2019
Kampus SGGW w Warszawie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki, doświadczeń praktycznych przedstawicieli biznesu oraz wymiana poglądów dotyczących ekologistyki i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki, zmieniających się warunków i wyzwań w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Udział Państwa w IX edycji Warszawskich Dni Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie będzie dla organizatorów dużym wyróżnieniem.

 

 

Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
Przewodniczący Rady Programowej